2017. május 11., csütörtök

AZ EGYSZER VOLT NAGYPAPA ÉS NAGYMAMA

Nem találom a helyem. Fel-alá járkálok a parancsnoki hídon, időnként ki-kimegyek, felnézek az égre. A fekete, csillagokkal teleszórt félgömb otthon nem ismert arcát mutatja. Mögöttem a Nagy Göncöl éppen lenyugvófélben van. Ha előre nézek, a déli égbolt hírnökét a Dél Keresztjét is keresni kell. Ugyanis szolidáris északi kollégájával, s ő is éppen a horizont alá igyekszik elbújni az ügyeletes tiszt szeme elől. Sötét van. A holdra még várni kell. Nem akar a kedvembe járni, nem hint ezüstöt a tengerre, hogy megvilágítsa a vizet. Megnézem a hajózási táblázatot:
– Hm, ma a nap és a hold együtt kel fel... Sötétben kell várnom a napfelkeltét. Sötétben, ugyanúgy, mint valamikor...

Az ötvenes évek kezdetén, amikor Jaminából Hunyára vitt a vonat, mert már nem fájt a fogam. Akkor, a hatalmas hótengerben, egy vidáman sikló szánon, pokrócba bugyolálva vártuk, hogy a nap felkeljen. A pokróc alatt eleinte jó meleg volt. Panni néni még jól alám is tűrte, a hátam mögött is megigazította. Elek bácsinak a lelkére kötötte, vigyázzon nagyon a két apróságra! Időnként nézzen hátra, megvan-e Julika, az unokanővérem, és jól be van-e takarva ez az izgága, pesti fiúcska is?
A nap még nem kelt fel, az égbolton semmi se jelezte a közelgő hajnalt, amikor Elek bácsi az ostorát megpattintotta, és a két igásló könnyedén megindult. Miért is erőlködtek volna? Hiszen a szán könnyen siklott a porzó havon, a felnőtt, és a két gyermek utason kívül csak az őrlésre váró búzát kellett a malomba röpíteni a két paripának. Mert kell-e mondjam, hogy nekem ezek a lovak voltak a mesebeli, az igazi táltosok! Kecsesek, büszke járásúak, hetedhét-országon a legszebbek!
Ez volt ám az igazi utazás! A lovak hol bandukoltak, ha Elek bácsinak ez volt az akarata, hol ügetésbe csaptak, ha erre buzdított az ostorpattogás. A szél az arcunkat csípte. Nekem, a pesti gyereknek ez a szánkázás hatalmas élmény volt! Ahogy világosodott, úgy nyílt ki a látóhatár. Előbb az út mutatta meg magát, hol nyílegyenes, hol kígyózó fehér vonal vezetett a távolba. Már nem tűnt boszorkányságnak, honnan tudják a lovak – és Elek bácsi a bakon –, merre kell menni a hatalmas hósivatagban, ahol kanyarog az út, ahol minden csupa fehér, s a sötétség minden látnivalót elnyel.
Egy magányos fát hagytunk el, aztán a közeli tanya ablakában derengett fel a petróleumlámpa gyenge fénye, vagy talán csak egy gyertya lángja lebbent meg, amint elhajlott a huzatban. Ahogy mocorogtunk, a szél be-befútt a meleg pokrócok alá, így aztán még jobban izegtünk-mozogtunk, s a vége az lett, hogy mire a malomba értünk, addigra már a takaró valahol a lábunknál hevert.
A malomban a búza hamar megőrlődött, vagy talán csak számunkra szaladt gyorsan az idő? Mindenesetre igencsak rövidnek tűnt a játékra, a rohangálásra hagyott óra. Az is lehet, hogy csak percek múltak el az indulásig. Az öreg hamarosan a szánra szólított, s hogy hangjának nyomatékot adjon, felénk suhintott az ostorral is.
A visszaút már nem volt olyan kellemes. Erről az átnedvesedett cipő, a lucskos zokni tehetett, csak mi nem, természetesen. Pirosra csípett arccal kászálódtunk le a szánról, és feledve a visszaút kellemetlenségeit beszámoltunk a számunkra oly fontos eseményekről Panni néninek.

Mert ami itt történt, az mind nagyon fontos volt. Annyira, hogy a mai napig élénken él bennem a tanyán töltött napok emléke. Az udvar végében ágaskodó akácfák, és az ágain rikácsoló gyöngytyúkok. Az akácsor végében istálló zárta le a tanya udvarát, benne a lovakkal, a szénapadlással, és mindenféle játszásra csábító, titokzatos dologgal. Jaj, de öröm volt széttúrni a jó meleg, illatos szénát... Az istálló mögötti szalmakazalról se parancsolt le senki... A gondosan összerakott, kévékbe kötött kukoricaszárak széthányásáért se kaptunk szidást Elek bácsitól. Az öreg szó nélkül csinált rendet utánunk. Zokszó nélkül, nagy szeretettel tűrte el csínyjeinket...
– Hagyd már Panni, hiszen csak játszanak! – mondta méltatlankodó feleségének.
Csak egyszer csattant a pofon unokanővérem arcán, de azt is hatalmas kacagás, viháncolás követte. Ugyanis Elek bácsi kezében hatalmas, pirosra sült lángos lapult, s az hagyott óriási, zsíros foltot Julika arcán. Vevők voltunk a mókára.
Panni néni megemelte egyszer-kétszer a szavát, de azt nem kellett túl komolyan venni, már csak azért se, mert Elek bácsi azonnal leintette. Tették ezt talán azért, mert a Jóisten nem adott saját gyereket a tanyasi házukba...

És az esték...! Azok voltak ám felejthetetlenek! Hosszúak voltak, korán előkerült a petróleumlámpa, Panni néni levette a lámpa cilinderét, gondosan megtörölgette újságpapírral, és gyufát tartott a kanóchoz. A büdös petróleummal átitatott anyag lángra kapott, és fénye kiűzte a sötétséget a földes szobából. Imbolygó árnyakat varázsolt a fehérre meszelt falakra, de én nem féltem!
Ilyenkor lehetett csak jól szalonnázni! Nagyokat nyeltem, úgy lestem Elek bácsi borotvaéles bicskáját, amint apró katonákat vágott a fagyos, sós szalonnából a jófajta házikenyérre. Melléje Panni néni hozott a nyomatós dézsából savanyú káposztát. Amikor degeszre ettük magunkat, még korán volt a lefekvéshez.
Később, ha átjött az iskolás nagylány a szomszéd tanyáról, akkor meséket olvastunk. Illetve ő olvasott fel, mert akkoriban a betűk tudományát még se én, se Julika nem értettük. Nagy köteg, madzaggal átkötött újsággal a hóna alatt jött Marika látogatóba. Persze Marikának csak én hívom, mert valódi nevét elfelejtettem, rövidke ismeretségünk kevés volt arra, hogy megmaradjon emlékezetemben. Arra azonban emlékszem, hogy milyen áhítattal hallgattuk. Ő az asztalra tette a Pajtás gondosan összehajtogatott példányait, a legfelsőt levette, precízen az asztalra simította, és felolvasott. Hagyta, hogy a petróleumlámpa beragyogja a lapokat. Időnként felnézett, hol Panni néninek mondta a mesét, hol Bandi bácsinak, a háziasszony öccsének, amíg Mária nagynéném a sógorával, Elek bácsival beszélgetett, de halkan, hogy a hangok,a történet varázsát meg ne törjék.
Azok az olvasós esték csuda szépek voltak. A piros, zöld, kék színnel nyomtatott Pajtás felirat még mindig a szemem előtt van. És estéről estére nyíltak az újságok, peregtek az iskolás lány halk szavai, s a világ ilyenkor kitárulkozott előttem... Mindig így álmosodtam el. Kedvenc helyem Elek bácsi mellett volt. Ráhajtottam a fejemet göcsörtös öklére, laposakat pislogtam, néztem a csudálatos lámpafényt, és magamban irigykedtem, hogy milyen jó is lenne itt élni, a tanyán. Itt minden olyan békés, szép, és jó.
Sokszor csak azt vettem észre, hogy megreccsen alattam a szalma, ahogy Panni néni letett a szalmazsákra. Befordultam a fal felé, és máris húztam a lóbőrt, azt se vettem észre, amikor Elek bácsi is bebújt az ágyba. Mert mi férfiak, együtt aludtunk...
Én egészen reggelig mélyen aludtam, vagy csak addig, amíg hajnalban fel nem ébresztett alvótársam hahotája:
– Na, ez a gyerek már megint oldalba pisált!
Nem mondom, szégyelltem ilyenkor magamat, de Elek bácsi olyan jóízűen tudott nevetni az effajta baleseteken, hogy teljesen megnyugodtam...

Hát ők voltak az én egyszer volt nagypapám és nagymamám, mert csak egyszer mentem hozzájuk Jaminából az alföldi tanyára. Az emlékeimben úgy élnek, mintha akkor ők lettek volna az én nagyszüleim. S ez felejthetetlen marad örök életemre. De ha többször is voltam náluk, nem emlékszem, mert a gyermeki emlékezet egybemosta az emlékfoszlányokat.
Hol van azóta Elek bácsi, Panni néni? Minden bizonnyal fentről lesnek, a csillagok közé rejtőzködve, s mindeniknek van egy-egy jó szava.
– Figyeld csak azt a hajót! Ez az István rajta!
– Nézd már! Hova el nem kuncsorgott a nagyvilágban! Ki gondolta volna otthon, a hunyai tanyán...!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése